Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą

OFERTA

Nasze usługi prowadzone są w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz wymogi Ministerstwa Finansów. Posiadamy również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.


 • OBSŁUGA KSIĘGOWA
 • OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
 • DORADZTWO KSIĘGOWE
 • księgi przychodów i rozchodów,
 • ryczałt,
 • karta podatkowa
 • sporządzanie sprawozdań (GUS, NBP),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • rozliczanie i prowadzenie ewidencji VAT, VAT UE,
 • generowanie plików JPK,
 • rozliczanie w zakresie podatku dochodowego.
 • sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego (PIT-4R, PIT- 8A),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8B),
 • sporządzanie deklaracji ZUS i przekazywanie ich drogą elektroniczną,
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych,
 • sporządzanie list płac ze wszystkimi składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki, urlopy).
 • pomocy przy rozpoczęciu i rejestracji  działalności gospodarczej,
 • wybór formy opodatkowania,
 • wybór rodzaju księgowości,
 • pomoc w wyborze optymalnej formy zatrudniania pracowników,
 • planowanie efektywnych struktur minimalizujących obciążenia podatkowe,
 • konsultacje telefoniczne, e-mail.

Świadczymy również usługi dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej, a podlegających obowiązkowi rocznego rozliczenia z tytułu podatku od osób fizycznych np. PIT-37, PIT-38, PIT-39.


Potrzebujesz fachowej porady?

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

logo-white-biurovivat

Zaprojektowane przez SparrowStudio 2020. All rights reserved.